Dílny sv. Jiljí o.p.s.

 • Úklidové práce
   
 • Práce
  v zahradnictví
 • Úklidové práce
  ve firemních
  areálech
NAŠE POSLÁNÍ

Jsme nově založená chráněná dílna. Vznikli jsme na konci roku 2013. Služby poskytujeme od 1.duba 2014. Jsme obecně prospěšná společnost a pomáháme začleňovat lidi s lehkým mentálním nebo zdravotním postižením do pracovního procesu. Naším cílem je vytipovat vhodná místa pro jejich pracovní zařazení a zajistit tak integraci do běžného pracovního prostředí. Pro lidi s fyzickým hendikepem zajišťujeme různé formy manuální práce, ať už jde o úklid nebo o administrativní úkony. Postižení lidé pracují pod vedením zkušených asistentů, kteří ručí za kvalitu vykonaných prací.  Proto máme jistotu, že služby, které si naši zákazníci objednají, budou vykonány tak, jak si přejí.

 

 

Další výhody najmutí našich služeb:

 

Zabýváme se úklidem soukromých pozemků, majitelům odpadá starost o podzimní, jarní úklidy apod.

Pokud nebude mít firma pro pracovníka práci, není vázána k využívání našich služeb (sezónní práce)

Najmutí našich služeb může být na jeden den i na delší období – dle Vaší potřeby

Je možné naše služby využít, jako náhradní plnění podle §81-83 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti