PROJEKTY

Nové projekty:

 

Název projektu: Nový start
Registrační číslo projektu:CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009247

Příjemce dotace: Dílny sv. Jiljí o.p.s.


Stručný popis projektu:
Projekt podpoří proces vstupu na trh práce u 30 zdravotně postižených osob z regionu Českobudějovicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, žijících zejména ve venkovských oblastech. Důraz klademe na aktivní podíl CS na všech aktivitách, zejména pak na tvorbě změny jejich vlastního života. Díky projektu vstoupí na chráněný nebo otevřený pracovní trh 10 osob z CS.

Cíle projektu: 

Cílem projektu je pomocí vhodných nástrojů a potřebné podpory napomoci a/nebo zajistit pro zdravotně postižené optimální pracovní uplatnění na trhu práce. 
 
DÍLČÍ CÍLE
Prostřednictvím kvalifikovaných metod pomoci minimálně 30 klientům poznat své schopnosti, vlastnosti, dovednosti a zdroje motivace vzhledem k osobnímu, společenskému i pracovnímu uplatnění, a vyhledat co nejvhodnější dosažitelné zdroje k řešení problémů konkrétní osoby.
Pro min. 20 osob z CS realizovat skupinový nebo individuální motivačně - vzdělávací program se zaměřením na získání uceleného spektra kompetencí v sociálních a pracovních dovednostech v rozsahu 18 hodin skupinově nebo 8 hodin individuálně. 
Pro min. 15 osob zajistit další kvalifikační vzdělávání, které je předpokladem pro jejich vstup na trh práce na konkrétní pracovní pozici.
Pro 10 osob zajistit pracovní uplatnění v rozsahu 0,3 úvazku po dobu 6 měsíců a poskytnout jim k tomu všechny důležité prostředky včetně psychosociální podpory.