SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Sociální podnikání

Jsme sociálním podnikem

Svou činností sledujeme obecně prospěšný cíl. Nezaměřujeme se na zisk, ale na to, aby naše aktivity měly pozitivní dopad na naše zaměstnance i okolí. Zároveň ale chceme, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná, proto vyvíjíme výdělečnou činnost a dbáme na to, abychom si na naše aktivity dokázali z větší části vydělat sami.

Jaké principy sociálního prospěchu naplňujeme?

Zaměstnáváme a sociálně začleňujeme osoby ze znevýhodněných skupin, podporujeme je, dáváme jim prostor ke vzdělávání a účasti na směřování podniku

Zaměstnáváme osoby z tzv. znevýhodněných skupin, zejména osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Zavázali jsme se zaměstnávat alespoň 30 % těchto osob mezi našimi zaměstnanci, ale pracuje jich u nás více – v roce 2018 to bylo 83 % našich kolegů (70 % přepočtených úvazků).

Díky spolupráci s dalšími sociálními podniky v našem okolí dokážeme našim kolegům zajistit i psychosociální podporu (v tom nám pomáhá Domov sv. Anežky). Se svými kolegy se pravidelně scházíme, komunikujeme a dáváme jim možnost vyjadřovat názory na chod našeho podniku, přicházet s novými podněty a spolupodílet se na tom, kam směřujeme.

Se svými kolegy dále pracujeme na jejich profesním i osobnostním rozvoji. Kromě povinných školení jim zajišťujeme i pracovní asistenty, s jejichž pomocí se naši kolegové seznamují s potřebnými pracovními postupy v tempu, jaké jim vyhovuje. Podílíme se také na projektech financovaných z ESF, v jejichž rámci se pro naše zaměstnance konají různé kurzy zaměřené na jejich profesní i osobnostní rozvoj.

Jaké principy ekonomického prospěchu naplňujeme?

Máme nezávislé řízení, více než 51 % případného zisku reinvestujeme zpět do rozvoje podniku a alespoň 30 % našich výnosů tvoří tržby za naše služby a výrobky

Náš podnik není manažersky ani hospodářsky závislý na externím řízení ani vlastníkovi. Máme své vlastní vedení, správní i revizní radu, vedeme oddělené hospodaření. S našimi zakladateli spolupracujeme při přípravě dalších projektů, do našeho chodu ale sami nijak nezasahují.

Na svou činnost se snažíme vydělat si v co největší míře sami, daří se nám to rok od roku lépe. V roce 2017 tvořily tržby za naše produkty a služby 33 % našich výnosů, v roce 2018 to bylo už 37 %.

Pokud naše činnost přináší zisk, reinvestujeme jej v plné výši do dalšího rozvoje naší činnosti, a to zejména do nákupu nových technologií, rozvoje a zvětšování počtu pracovních míst pro znevýhodněné osoby,kde najdou práci či podporu lidé s postižením či dlouhodobě nezaměstnaní.

Jaké principy environmentálního prospěchu naplňujeme?

Působíme lokálně a šetříme energií i vodou

Při své činnosti se snažíme být ohleduplní k životnímu prostředí a upřednostňujeme využití místních zdrojů. V prádelně využíváme plnou kapacitu našich praček a neplýtváme tak energií, vodou ani pracími prostředky. Své zákazníky hledáme v nejbližším okolí, a tak udržujeme úklidový a prací cyklus na lokální úrovni, bez zbytečného dojíždění a převážení prádla na dlouhé vzdálenosti.

Jaké principy místního prospěchu naplňujeme?

Působíme lokálně, naplňujeme lokální potřeby a zaměstnáváme místní obyvatele

Naším cílem je nabízet pracovní uplatnění znevýhodněným lidem přímo v místě jejich bydliště anebo co nejblíže místu, kde žijí. Proto také dáváme práci přímo lidem z Třeboně a nejbližšího okolí. I naši zákazníci jsou místní (penziony, hotely ap.) a máme s nimi navázány dlouhodobé vztahy.

Abychom eliminovali dojíždění a nabídli práci znevýhodněným lidem také v jiné lokalitě, otevřeli jsme pobočku v Lomnici nad Lužnicí. Ta se zaměřuje zejména na košíkářskou výrobu a obnovuje tak stoletou lomnickou košíkářskou tradici, která tam byla před několika lety přerušena. Při výrobě využíváme místní prutníky i zkušenosti lidí, kteří se tu dříve košíkářství věnovali. Práci tu našli opět lidé s postižením a dlouhodobě nezaměstnaní.

Výše uvedené principy sociálního podniku jsme zapracovali do naší zakladatelské smlouvy. 

 

Nabídka volných pracovních míst:

1) Předák košíkářské dílny v Lomnici nad Lužnicí

2) Vypletač proutěných výrobků košíkářské dílny v Lomnici nad Lužnicí

Bližší informace o volných pracovních místech u ředitelky společnosti na e-mailu: dilnysv.jilji@seznam.cz nebo na msirkova@post.cz 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upne-zneni-zakladatelske-smlouvy-socialni-podnik.pdf zakladatelská smlouva 60.5 Kb